För att öka chanserna att varudistributionssystemet förverkligas kan vara avgörande att du tecknar ditt namn nedan. Om du tecknar dig anser du att staten närmare bör utreda projektet och vid gott utfall, att detsama blir föremål för en folkomrösning. Alla människor är välkomna att teckna sig, inte minst "gräsrötter". Ett så stort antal underskrifter som möjligt är önskvärt. Därför vädjar jag till dig, men i ditt eget extremt starka intresse att du tecknar dig. Tala gärna om även för dina vänner och bekanta att detta upprop sker och är extremt viktigt. Aktivera dig även på andra sätt för att sprida information om systemet och dess hemsida (www.uvds.org). Vid tillräckligt antal underskrifter kommer de att sändas till regeringen. Om engagemanget når en viss tröskel så att systemet blir ett allmänt samtalsämne igångsätts enligt min bedömning en självgenererande process som snabbt naturligen via det politiska systemets engagemang resulterar i att systemet förverkligas. Ditt namn kommer endast att vara tillgängligt för mig, andra personer som arbetar med projektet och - under given förutsättning - regeringen. Alla människor kommer efter en utbyggnadsperiod att vinna på systemets realisering.

Kontakta mig gärna via e-post: perl@uvds.org